Die Biblioteek, Alexander Road High School, Port Elizabeth

Astronomy Within Reach was geskenk aan hierdie skool deur familie te ere van die skrywer se wyle pa John Young (1923 - 2013)