29 Jan
chanca هند پیدرا

ارسال شده توسط مدیر

سنگ شکن های طبیعی کلیه و صفرا/ سنگ‌های مزاحم بدن را تار و مار کنید10 دسامبر 2016 . نام اسپانیایی برای فیلانتوس نیروری Chanca پیدرا است و در زبان سانسکریت آن . به همراه هند، این گیاه در پرو و ​​برزیل رشد می کند و همچنین.chanca هند پیدرا,سنگ شکن های طبیعی کلیه و صفرا/ سنگ‌های مزاحم بدن را تار و مار کنید10 دسامبر 2016 . نام اسپانیایی برای فیلانتوس نیروری Chanca پیدرا است و در زبان سانسکریت آن . به همراه هند، این گیاه در پرو و ​​برزیل رشد می کند و همچنین.

نقل قول